ઈટાલીમાં મુકેશ અંબાણીની દીકરીની સગાઈ

ભારતના સૌથી અમીર બિઝનેસમેન મુકેશ અંબાણીની દીકરી ઈશા અંબાણીની ઈટાલીના લેક કોમોમાં સગાઈ છે