AMUL DAIRY RECRUI TMENT-2018

અમુલ ડેરી માં નવી ભરતી   ૨૦૧૮

  1. પગાર :-૨૦,૮૦૦
  2. લાયકાત :- પોસ્ટ  પ્રેમાણે
  3. ઉંમર:- ૪૫ કે તેથી ઓછી
  4. સ્થળ :- ગુજરાત
  5. ખાસિયત:- તમારા કામ પ્રમાણે પ્રમોશન
  6. વધુ વિગત  અને ફોર્મ  ભરવા …CLICK HERE 
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close